Scoala Europeana

Programul este organizat in funcṭie de principalii destinatari , oferind garanṭia succesului.

My life Cambridge – I LIKE ENGLISH

  • alfabet, vocabular de bază
  • elemente de gramatică
  • dicṭionar ilustrativ
  • povestiri , cântece

Precum ṣi o serie de activităṭi distractive ṣi educative ce ajută la dezvoltarea imaginaṭiei copiilor , a interacṭiunii cu cei din jur, prin lucrul individual ṣi in echipă, totul prin joacă având ca obiectiv: PERFORMANTA!

Evoluṭia copilului se poate vedea în CATALOGUL VIRTUAL prin care parinṭii au o legatură directă cu profesorul.

free vector